Twoja Gmina

Newsletter

Podaj Twój adres e-mail. Otrzymasz od nas cykliczne wiadomości na temat Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

1AktualnościSubskrypcja nowych wiadomości
2O programie
3Adresy POK
4Mapki
5Bytom
6Herby
7BabiceWiadomości - Babice
8Jeleśnia
9Bobrowniki
10Kalety
11Boronów
12Kochanowice
13Czeladź
14Krupski Młyn
15Częstochowa
16Miasteczko Śląskie
17Janów
18Mierzęcice
19JSW
20Lubliniec
21Opatów
22Koszarawa
23Pawonków
24Radzionków
25Piekary Śląskie
26Koszęcin
27Lipowa
28Krzepice
29Pietrowice Wielkie
30Łodygowice
31Tworóg
32Szczyrk
33Ornontowice
34Tarnowskie Góry
35Orzesze
36Sośnicowice
37Ożarowice
38Zabrze
39Pyskowice
40Zawiercie
41Radlin
42Rudziniec
43Słupsk
44Świerklaniec
Zapisz
WypiszReklama:
Baza Niskiej Emisji dla Gmin
Podstawy prawne

 

Podstawą Programów Ograniczenia Niskiej Emisji na terenach poszczególnych gmin województwa śląskiego jest "Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach" Priorytet 3: Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem, 3.1: Polepszenie jakości powietrza i ochrona klimatu ziemi (OA), OA 1: Zmniejszenie emisji z procesów spalania paliw, OA 1.4: Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-gazowych.

Programy Ograniczenia Niskiej Emisji są programami wykonawczymi Programów Ochrony Środowiska, których uchwalenie jest obowiązkiem Gmin i Powiatów. Programy ONE przedstawiają metodologię finansowania, część merytoryczną oraz ogólne założenia.

Programy Ochrony Środowiska w Gminach opracowywane są na podstawie:

  • Prawo Ochrony Środowiska,
  • Prawo Energetyczne,
  • Unia Europejska.

Przepisy Unii Europejskiej dotyczące energii odnawialnej nakładają na Polscę obowiązek zwiększenia udziału procentowego energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej i ciepła do poziomu 20% najpóźniej do 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przewiduje następujące poziomy współczynnika przenikalności cieplnej [U]:

 

Rodzaj przegrody budynek jednorodzinny budynek użyteczności publicznej
U [W/m^2K] U [W/m^2K]
ściany zewnętrzne o budowie warstwowej z izolacją 0,30 0,55
ściany zewnętrzne - pozostałe 0,50 0,55
stropodach 0,30 0,30
okna dla I, II i III strefy klimatycznej 2,60 2,30
okna dla IV i V strefy klimatycznej 2,00 2,30
drzwi zewnętrzne wejściowe 2,60 2,60

Przykładowe obliczenia współczynnika przenikalności cieplnej dla ścian i styropianu różnej grubości przedstawia poniższa tabela:

g1 g0 U g1 g0 U
cm cm W/m^2K cm cm W/m^2K
25 - 1,918 38 8 0,374
25 5 0,565 38 12 0,272
25 8 0,397 51 - 1,182
25 12 0,284 51 5 0,477
38 - 1,477 51 8 0,351
38 5 0,519 51 12 0,260
alt

Źródło: "Odnawialne źródła energii", FEWE 2006

 

Z powyższej tabeli jasno wynika, iż chcąc ocieplić budynek wykonany z cegły o grubości 25 cm w celu osiągnięcia wymaganego współczynnika przenikalności cieplnej należy zastosować materiał izolacyjny o grubości minimum 12 cm.