Twoja Gmina

Newsletter

Podaj Twój adres e-mail. Otrzymasz od nas cykliczne wiadomości na temat Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

1AktualnościSubskrypcja nowych wiadomości
2O programie
3Adresy POK
4Mapki
5Bytom
6Herby
7BabiceWiadomości - Babice
8Jeleśnia
9Bobrowniki
10Kalety
11Boronów
12Kochanowice
13Czeladź
14Krupski Młyn
15Częstochowa
16Miasteczko Śląskie
17Janów
18Mierzęcice
19JSW
20Lubliniec
21Opatów
22Koszarawa
23Pawonków
24Radzionków
25Piekary Śląskie
26Koszęcin
27Lipowa
28Krzepice
29Pietrowice Wielkie
30Łodygowice
31Tworóg
32Szczyrk
33Ornontowice
34Tarnowskie Góry
35Orzesze
36Sośnicowice
37Ożarowice
38Zabrze
39Pyskowice
40Zawiercie
41Radlin
42Rudziniec
43Słupsk
44Świerklaniec
Zapisz
WypiszReklama:
Gminne Mapy OZE
Ekologiczne źródła energii

Za niską emisję uznaje się tzw. emisję komunikacyjną i emisję pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych opalanych węglem. Umownie przyjmuje się wszystkie kominy o wysokości do 40 metrów, czyli wszystkie kotłownie domowe oraz większość obiektów komunalnych i użyteczności publicznej.

Wyniki badań jednoznacznie stwierdzają znaczne przekroczenie norm europejskich dotyczących stężenia pyłów i substancji toksycznych w powietrzu.emisja-tlenkow


Stężenie na takim poziomie stanowi realne zagrożenie dla zdrowia ludności ze względu na duże ilości substancji rakotwórczych.

Poniższa tabela przedstawia efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych uzyskany po modernizacji starej kotłowni węglowej.emisja-wg-modernizacji


Badanie jakości powietrza przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną wskazują na dwudziestokrotnie większe stężenie benzo-a-pirenu w okresie grzewczym w stosunku do stężenia latem i wiosną. Takie stężenie jest charakterystyczne dla procesów spalania w nieefektywnych kotłach grzewczych. Benzo-a-piren to groźna, toksyczna i rakotwórcza substancja oddziaływująca negatywnie na rozrodczość, ponadto może powodować dziedziczne wady genetyczne i upośledzać płodność. Zabudowa kotła węglowego retortowego w miejsce starego źródła ciepła zmniejsza emisję b-a-p prawie o połowę, a montaż kotła gazowego likwiduje ją całkowicie.benzo-a-piren